Children Reading

Literature หรือวรรณคดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับภาษาไทยเพราะด้วยในสมัยก่อน Literature วรรณคดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเลย เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจเรื่องของ Literature วรรณคดีให้มากๆเพราะว่ายิ่งวรรณคดีนั้นมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยเรานั้นมีอะไรที่น่าเรียนรู้หรือน่าค้นหาอีกเยอะแยะเลยทีเดียว

                วรรณคดีไทย Literature ในปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายเลยเพราะว่าวรรณคดี Literature เป็นการที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างตรงๆเลยแล้วโรงเรียนต่างๆก็อยากที่จะให้เด็กรักในภาษาไทยก็เลยมีการเรียนวิชาวรรณคดีไทยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เรื่องของวรรณคดีไทย Literature นั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากหลากหลายอย่างโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำสอนให้กับคนรุ่นก่อนๆหรือคนในสมัยนี้ก็ยังใช้อยู่บ้างเป็นบางคำ

                วรรณคดีไทยที่ใช้ในการสอนหรือคำสอนนั้นก็จะมีพวกสุภาษิตสอนหญิง โคลงโลกนิติที่โรงเรียนประถมหรือมัธยมจะได้เรียนกันอย่างแน่นอน เรื่องกฤษณาสอนน้องหรือแต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของศาสนาของตนเองที่นับถือ อย่างหากเป็นศาสนาพุทธก็จะเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดก ที่มีคำสอนจากการเล่าเรื่องผ่านทางวรรณคดีเพื่อให้คนในปัจจุบันนี้มีความเข้าใจอย่างมากที่สุด

บางเรื่องก็เสนอเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย และสามกรุง บางเรื่องแต่งขึ้นเพื่อใช้ขับร้องเป็นทำนองหรือเพื่อประกอบการแสดง เช่น เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน บทละครเรื่องอิเหนา บทละครเรื่องรามเกียรติ์

บางเรื่องแต่งขึ้นสำหรับสวด เรียกว่า กลอนสวด บางเรื่องแต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบในพิธี เช่น ประกาศโองการแช่งน้ำ ซึ่งใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและบททำขวัญซึ่งใช้ในพิธีทำขวัญ  ภาคกลางมีวรรณคดีนิราศจำนวนมาก กวีแต่งขึ้นเพื่อต้องการบรรยายอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องจากคนรักเพื่อเดินทางไปที่ใดที่หนึ่ง จะเห็นได้ว่าวรรณคดีนั้นมีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดเลย

เรื่องของการเรียนรู้ผ่านทางวรรณคดี Literature นั้นในปัจจุบันนี้วัยทำงานก็ไม่ค่อยมีความรู้กันมากหรอกส่วนมากจะเป็นเด็กประถมกับมัธยมมากกว่าที่ยังพอเข้าใจเพราะยังได้เรียนในส่วนนี้อยู่พอเมื่อไม่ได้ใช้แล้วนั้นก็อาจจะลืมเรื่องของวรรณคดีได้อีกเช่นกัน ทุกเรื่องราวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราเองควรที่จะให้ความสนใจให้มากๆเพราะหากเราสนใจและศึกษาดูแล้วนั้นก็จะทำให้เราได้รู้ถึงความสนุกของภาษาไทยในโบราณกาลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย