Children Reading

วรรณคดีก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษา

Literature หรือวรรณคดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับภาษาไทยเพราะด้วยในสมัยก่อน Literature วรรณคดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเลย เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจเรื่องของ Literature วรรณคดีให้มากๆเพราะว่ายิ่งวรรณคดีนั้นมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยเรานั้นมีอะไรที่น่าเรียนรู้หรือน่าค้นหาอีกเยอะแยะเลยทีเดียว                 วรรณคดีไทย Literature ในปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายเลยเพราะว่าวรรณคดี Literature เป็นการที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างตรงๆเลยแล้วโรงเรียนต่างๆก็อยากที่จะให้เด็กรักในภาษาไทยก็เลยมีการเรียนวิชาวรรณคดีไทยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เรื่องของวรรณคดีไทย Literature นั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากหลากหลายอย่างโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำสอนให้กับคนรุ่นก่อนๆหรือคนในสมัยนี้ก็ยังใช้อยู่บ้างเป็นบางคำ                 วรรณคดีไทยที่ใช้ในการสอนหรือคำสอนนั้นก็จะมีพวกสุภาษิตสอนหญิง โคลงโลกนิติที่โรงเรียนประถมหรือมัธยมจะได้เรียนกันอย่างแน่นอน เรื่องกฤษณาสอนน้องหรือแต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของศาสนาของตนเองที่นับถือ อย่างหากเป็นศาสนาพุทธก็จะเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดก ที่มีคำสอนจากการเล่าเรื่องผ่านทางวรรณคดีเพื่อให้คนในปัจจุบันนี้มีความเข้าใจอย่างมากที่สุด บางเรื่องก็เสนอเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย และสามกรุง บางเรื่องแต่งขึ้นเพื่อใช้ขับร้องเป็นทำนองหรือเพื่อประกอบการแสดง เช่น เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน บทละครเรื่องอิเหนา บทละครเรื่องรามเกียรติ์ บางเรื่องแต่งขึ้นสำหรับสวด เรียกว่า กลอนสวด บางเรื่องแต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบในพิธี เช่น ประกาศโองการแช่งน้ำ ซึ่งใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและบททำขวัญซึ่งใช้ในพิธีทำขวัญ  ภาคกลางมีวรรณคดีนิราศจำนวนมาก กวีแต่งขึ้นเพื่อต้องการบรรยายอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องจากคนรักเพื่อเดินทางไปที่ใดที่หนึ่ง […]

อักษรศาสตร์

Literature หรือการเรียนรู้เรื่องอักษรศาสตร์

Literature หรือเรื่องอักษรศาสตร์นั้นถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากที่สุดเลยที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเราต้องให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของอักษรศาสตร์ให้มากๆถึงจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่สุด การเรียนอักษรศาสตร์ Literature ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญอย่างมากที่สุดเลย Literature เรื่องอักษรศาสตร์หมายถึงเรื่องภาษาต่างๆที่เราอยากที่จะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์และเพื่อความรู้ของตนเองให้ได้มีมากอย่างที่สุด ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของอักษรศาสตร์เพียงอย่างเดียวเรื่องของวรรณกรรมหรือวรรณคดีหรือการประพันธ์นั้นก็มีส่วนที่มาเกี่ยวข้องในเรื่องของ Literature ด้วยกันทั้งนั้น Literature เป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องศึกษาและให้ความเข้าใจและความสนใจหรือเป็นการหาข้อมูลมาให้ได้มากๆที่สุดเพื่อตัวเราเองจะได้มีความรู้ในด้านนี้ที่มีความแปลกใหม่ที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย เรื่องของอักษรศาสตร์นั้นในปัจจุบันนี้ตามความเข้าใจก็จะมีเรื่องของภาษาต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น ทุกๆอย่างล้วนแต่เป็นอักษรศาสตร์กันทั้งนั้น การที่มีพวกนี้เข้ามาก็เพื่อจะทำให้เรานั้นได้รับความรู้ที่มากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆด้านนั้นการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สำคัญหากเรามองดูแล้วว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ควรก็จงเรียนรู้ไปเถิด ทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะให้ความสนใจอย่างมาก ในปัจจุบันนี้อักษรศาสตร์ Literatureก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญของในมหาวิทยาลัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนก็ให้ความสนใจในเรื่องของของ Literature ด้วยกันทั้งนั้นแล้วคนที่สนใจในด้านนี้ก็เลือกมาเรียนเพื่อหาความรู้ให้กับตนเองอย่างมากที่สุด การที่เราเองมีความรู้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะได้มีความรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอีกด้วย Literature หรืออักษรศาสตร์ในตอนนี้ก็มีครูที่เป็นครูเฉพาะทางที่ศึกษาด้านนี้มาโดยตรงมาสอนนักเรียนและนักศึกษากันอย่างมากมายอีกด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างจึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเลยควรที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของ Literature จึงจะดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองด้วย ไม่มีใครหรอกที่เราจะรู้ด้วยตนเองทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากการอ่านหรือการเรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้น หากคนเรามีการใฝ่เรียนที่มากพอแล้วนั้นก็จะทำให้ความรู้ที่เราได้รับนั้นเป็นประโยชน์ที่ดีให้กับตนเองได้อย่างมากที่สุดเลยด้วย

Literature

Literature คืออะไร

Literature วรรณกรรมหรือศิลปะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเรื่องวรรณกรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในสมัยนานมาแล้ว Literature เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดหรือความสามารถหรือจินตนาการที่มากมาย                 โดยที่วรรณกรรมหรือวรรณคดีนั้นเป็นสิ่งที่บอกเล่าผ่านเรื่องราวหรือการขับร้องเพลงหรือสื่อสารออกมาในหลากหลายวิธีต่างๆอีกด้วย วรรณกรรม Literature มีการแบ่งออกในหลายๆรูปแบบด้วยกันได้แก่วรรณกรรมลายลักษณ์ หรือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ                         Literatureวรรณกรรมจะมีการเล่าด้วยปากหรือการเล่าโดยการจดบันทึกนั่นก็คือวรรณคดี อย่างที่เราได้รู้นั่นเองว่าวรรณกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราเองนั้นควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจเพราะว่าหากเราได้เรียนรู้เรื่องของวรรณกรรมไปแล้วนั้นจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขอย่างมากที่สุดอีกด้วย                         วรรณกรรมLiterature จึงมีความหมายครอบคลุมกว้าง ถึงประวัติ นิทาน ตำนาน เรื่องเล่า ขำขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง คำคม เป็นต้น วรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจระหว่างมนุษย์ ภาษาในสมัยก่อนหรือในปัจจุบันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยโดยภาษาที่ใช้จะมีดังนี้  ภาษาพูด ทำโดยการใช้เสียง  ภาษาเขียน ทำโดยการใช้ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และภาพ ภาษาท่าทาง ทำโดยการใช้กิริยาท่าทาง หรือใช้วัสดุอื่นในการประกอบให้เกิดความเข้าใจก็ทำได้อีกด้วย                 […]